Τρέχουσα Έκθεση

The Intermission x Rodeo

Tamara Henderson

The Syzygy of Cinnamon

18 Μαρτίου
29 Ιουλίου

Προηγούμενες εκθέσεις

The Intermission x Balice Hertling

Alex Ayed

Coyote

15 Σεπτεμβρίου
19 Νοεμβρίου

The Intermission x Balice Hertling

Camille Blatrix

in the attic

19 Ιουνίου
8 Σεπτεμβρίου

The Intermission x Three Star Books

Three Star Books in Athens

29 Απριλίου
21 Μαΐου

The Intermission x Fitzpatrick Gallery

Cooper Jacoby

sun is bile

14 Ιανουαρίου
9 Απριλίου

The Intermission

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΪΚΑΣ

12 Ιουλίου
9 Οκτωβρίου

The Intermission

Zoë Paul

Η Ζαργάνα Μου

4 Ιουνίου
26 Σεπτεμβρίου

The Intermission x Galerie Neu

John Knight

Worldebt, 1994

11 Νοεμβρίου
30 Νοεμβρίου

The Intermission x Galerie Neu

John Knight

Headshots, a work in situ, 2019

18 Σεπτεμβρίου
30 Οκτωβρίου